onsdag 23 april 2008

Jantelag!

Idag har jag för första gången skrivit en insändare till en tidning. I vår lokala tidning fanns nämligen idag en insändare som hävdade att överläkare hade en lön på 100 000 trots att vi jobbade med ett serviceyrke efter en utbildning som staten betalat. Hon tyckte vidare att läkares löner skulle sänkas för att matcha vår kompetens och kunnande. I insändaren jämfördes med ryska läkare, huvuddelen kvinnor, och hur man där tjänade cirka hälften av vad svenska läkare tjänar och därmed insett deras värde. Man skulle alltså även här halvera läkarlönerna och på så sätt finansiera högre lön till sjuksköterskor. Sjuksöterskor skulle vidare tjäna mellan 30-50% av sina chefers (överläkarnas) lön, där högsta ansvariga sjuksköterska skulle tjäna runt 50 000. Kanske var det skrivet för att provocera och i så fall är det bara att lyfta på hatten, för det hade i så fall önskad effekt på undertecknad.

Medianlönen för en överläkare är 56 300, 90:e percentilen tjänar 63 200. Det vill säga långt ifrån 100 000. 30-50% av det innebär en lön på mellan ca 16 900 - 28 000. Det vill säga sämre än idag! Vi har visserligen, precis som sjuksköterskor och andra högskole/universitetsutbildade en utbildning betald av staten. Vi har även 5½ års kompetens och kunskap samt 5½ års studieskulder. Vi har det yttesta medicinska ansvaret för våra patienter. Jämförelsen med läkarna i Ryssland känns tragisk. Ytterligare ett exempel på ett yrke som tappat i löneligan på grund av att det är kvinnodominerat. Ge sjuksystrarna bättre villkor, men fan inte på läkarnas bekostnad! Blir så fruktansvärt trött på det här jantelagstänket som alltid dyker upp i det här landet... Ibland känns det otroligt skönt att man har en internationellet gångbar utbildning så att man i alla fall vet att möjligheten till utlandsflytt finns.

Vi får se om insändaren accepterades eller ej.

Inga kommentarer: